ANBI

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Een erkenning als ANBI heeft bepaalde fiscale voordelen voor de organisatie zelf, maar ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Zorg- en Kinderboerderij de Dierenhoeve is sinds 2011 een ANBI.

Is mijn gift aftrekbaar binnen de IB aangifte?

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Moeten goede doelen schenkbelasting betalen over mijn gift?

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Bekijk de onderstaande afbeeldingen voor de beschikking van de belastingdienst.